E-Dziennik

Przejdź do dziennika

Przejdź do dziennika

Prezentacja - podstawy konfiguracji i użytkowanie e-dziennika
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców
Aktywacja konta do e-dziennika po dłuższym nieuzywaniu
Instrukcja odnowienia/zmiany hasła do e-dziennika
Instrukcja usunięcia z planu lekcji zajęć w dniu wolnym
Wpisywanie osiągnięć uczniów do dziennika
Wpisywanie do dziennika ocen z poprzednich lat - klasy ostatnie
Drukowanie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku
Przygotowanie do drukowania świadectw i arkuszy ocen
Wpisywanie ocen końcoworocznych do świadectwa
Czas realizacji godzin w poszczególnych miesiącach
Formularz adresu mailowego rodziców + RODO
DZWONKI LEKCYJNE

 

nr lekcji czas trwania
1. 8:00 – 8:45      
2. 8:50 – 9:35     
3. 9:50 – 10:35    
4. 10:40 – 11:25     
5. 11:40 – 12:25     
6. 12:30 – 13:15     
7. 13:25 – 14:10     
8. 14:15 – 15:00  

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców wchodzą:

przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Mrózek

Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
………………………………

KONTAKT

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

adres: Jurków 115, 34-643
telefon: 18 334 00 22
e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

NIP: 737-18-32-885
REGON: 490 670 844

Przejdź do E-dziennika

Trwa ładowanie strony