Projekt “Już pływam” w Gminie Dobra

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Gmina Dobra w dniach od 29 marca 2022r. do 31 października 2022r. realizuje projekt pod nazwą:
 „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dofinansowany ze środków finansowych budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach którego będą odbywały się zajęcia nauki pływania
i doskonalenia pływania na Pływalni Limanowskiej w Limanowej.

W projekcie uczestniczy 56 uczniów z klas I – III, w wieku 7 do 9 lat szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra
(tj. Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w ZPO w Jurkowie, Szkoły Podstawowej w ZPO
w Skrzydlnej, Szkoły Podstawowej w Chyszówkach, Szkoły Podstawowej w Wilczycach oraz Szkoły Filialnej
w Półrzeczkach), którzy brali udział w zajęciach nauki pływania oraz uczniowie, którzy nie umieją pływać i nigdy wcześniej nie korzystali z zajęć na pływalni. Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego to 14 000,00 zł, środki własne to 19 400,00 zł.

Program obejmuje cztery grupy szkoleniowe po 14 uczniów w każdej grupie, po 18 godzin dydaktycznych dla każdej grupy(tj. 9 wejść na basen po 2 godziny lekcyjne z 15 minutową przerwą pomiędzy lekcjami, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu dla każdej grupy).

Nauka pływania będzie prowadzona na Pływalni Limanowskiej w Limanowej przez wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników zatrudnionych na Pływalni.

Projekt pn. „Już pływam” ma na celu zachęcić młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji, co niewątpliwie będzie hartować młody organizm, kształtować charakter, uczyć wytrwałości, cierpliwości, samodyscypliny, pokory, poprawiając tym samym kondycję i koordynację ruchową oraz zapobiegając tym samym wadom postawy
i skrzywień kręgosłupa. Ponadto projekt promuje bezpieczne zachowanie się w wodzie. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

DZWONKI LEKCYJNE

 

nr lekcji czas trwania
1. 8:00 – 8:45      
2. 8:50 – 9:35     
3. 9:50 – 10:35    
4. 10:40 – 11:25     
5. 11:40 – 12:25     
6. 12:30 – 13:15     
7. 13:25 – 14:10     
8. 14:15 – 15:00  

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców wchodzą:

przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Mrózek

Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
………………………………

KONTAKT

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

adres: Jurków 115, 34-643
telefon: 18 334 00 22
e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

NIP: 737-18-32-885
REGON: 490 670 844

Przejdź do E-dziennika

Trwa ładowanie strony