Rada Rodziców

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

 • Przewodnicząca: Sylwia Knapczyk
 • Zastępca: Maria Kołodziej
 • Skarbnik: Bogusława Podsiadło
 • Członkowie: Marzena Kęskiewicz, Dorota Węglarz, Bożena Jasek

  Kontakt z radą rodziców możliwy jest za pośrednictwem e-dziennika.

  Istnieje możliwość dokonywania wpłat poprzez konto bankowe. Numer rachunku: …………………….

  O szczegółach działania oraz ustawowych kompetencjach Rady Rodziców można przeczytać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow

   

  DZWONKI LEKCYJNE

   

  nr lekcji czas trwania
  1. 8:00 – 8:45      
  2. 8:50 – 9:35     
  3. 9:50 – 10:35    
  4. 10:40 – 11:25     
  5. 11:40 – 12:25     
  6. 12:30 – 13:15     
  7. 13:25 – 14:10     
  8. 14:15 – 15:00  

  BIBLIOTEKA

  Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

  RADA RODZICÓW

  W skład Rady Rodziców wchodzą:

  przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

  z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

  Sekretarz: Małgorzata Mrózek

  Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

  Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
  ………………………………

  KONTAKT

  Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

  adres: Jurków 115, 34-643
  telefon: 18 334 00 22
  e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

  NIP: 737-18-32-885
  REGON: 490 670 844

  Przejdź do E-dziennika

  Trwa ładowanie strony