„Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra

Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Rady Ministrów, finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Celem inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Dobra znalazły się wśród beneficjentów programu. Gmina Dobra otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w łącznej kwocie 363 600,00 zł. Środki przyznawane są w zależności od ilości uczniów w szkołach.

Wysokość wsparcia udzielonego szkołom podstawowym z terenu Gminy Dobra wyniosła:

  1. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej – 123 600,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Chyszówkach – 30 000,00 zł
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie – 60 000,00 zł
  4. Szkoła Filialna im. Wincentego Pola w Półrzeczkach – 30 000,00 zł
  5. Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej – 60 000,00 zł
  6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży – 30 000,00 zł
  7. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach – 30 000,00 zł

Dzięki uzyskanemu wsparciu do szkół zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i urządzenia m.in.: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

DZWONKI LEKCYJNE

 

nr lekcji czas trwania
1. 8:00 – 8:45      
2. 8:50 – 9:35     
3. 9:50 – 10:35    
4. 10:40 – 11:25     
5. 11:40 – 12:25     
6. 12:30 – 13:15     
7. 13:25 – 14:10     
8. 14:15 – 15:00  

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30

RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców wchodzą:

przewodnicząca: Ewa Kamieniarz

z-ca przewodniczącej: Monika Kapturkiewicz

Sekretarz: Małgorzata Mrózek

Kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców jest możliwy poprzez adres e-mail: …………….

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem nr rachunku
………………………………

KONTAKT

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

adres: Jurków 115, 34-643
telefon: 18 334 00 22
e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl

NIP: 737-18-32-885
REGON: 490 670 844

Przejdź do E-dziennika

Trwa ładowanie strony